Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hlavní tendence v české realistické proze 2. poloviny 19. století

29. 10. 2008

 

Hlavní tendence v české realistické proze 2. poloviny 19. století

Vývoj českého realismu 19.století

Počátky českého realismu

 • znaky atd..

 • snaha sjednotit národní snahy noviny, časopisy aj. kult. akce

 • hl. téma: 30.-40.léta 19.stol. – požadavek národní svobody

 • rozvíjí se literatura – tématika venkova (B.Němcová)

 • satira, zpolitizovaná literatura (K.H.Borovský)

Božena Němcová

(1820 – 1862)

 • dívčí jméno Barbora Panklová

 • neví se, kdy se přesně narodila (cca 1817 – 1820)

 • původ – rysy rodiny Zaháňských – nejspíš dcera mladší Kněžny Zaháňské N. je nemanželské dítě

 • špatný vztah ke své Matce Terezii – T. prý domluvila svatbu N. s Josefem Němcem

 • velice pěkný vztah ke své babičce Magdaléně Novotné

 • 1837 – provdána, J.Němec – úřední finanční stráže, vlastenec, nešťastné manželství – 4 děti, J. nebyl příliš politicky oblíben pro své názory časté stěhování

 • cesta a pobyt v Praze – seznámila se s čs. spisovateli ovlivnil počátky její tvorby

 • cesta a pobyt na Domažlicku – 1848

 • cesta a pobyt na Slovensku

 • nakonec J.N. – zbaven místa – penze rodina se rozpadá snaží se živit sama nemocná finanční a zdravotní problémy – 50.léta – zemřel syn Hynek – píše Babičku až do začátku 60.let

 • 1862 – v Praze umírá

 • Tvorba:

 • do literatury jako básnířka rozmluveno

 • začíná sbírat lidovou slovesnost – pohádky navazuje na tvorbu K.J.Erbena – pohádky N. jsou trošku upravené

 • sbírka pohádek Národní báchorky a pověsti; Slovenské pohádky a pověsti:

 • Pohádka o 12 měsíčkách

 • láska k přírodě, spravedlnost atd.

 • z Chodska – ČERTŮV ŠVAGR – názory na poddanství

 • pohádky – např.: PYŠNÁ PRINCEZNA; PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE; SŮL NAD ZLATO

 • zajímala se o lidové zvyky, o jazyk, folklór atd.

 • pro časopisy (později kniha) - Obrazy z okolí Domažlického -původně články pro časopisy; zvyky a kultura Domažlicka; Na Domažlicku v době revoluce 1848 – chodila mezi venkovany – vysvětlovala co se děje – působení B.N. – Paní komisarka

 • Povídky:

 • z venkovského prostředí

 • obyvatelé na venkově lepší než ve městech

 • Chudí lidé; Pan učitel; Dobrý člověk; Divá Bára; Karla; Chýše pod horami; Pohorská vesnice; V zámku a podzámčí

 • dílo Babička

 • 1855

 • končí doba NO, jediná významná kniha Bachova absolutismu, „obraz ze života“, vzpomínka na dětství

 • děj – Ratibořické údolí, hlavní postava: Magdaléna Novotná, další Jan Prošek (Pankl) – otec, Kristla a Míla – milenci, K. se přimluvila za M., místo – Staré Bělidlo

 • začátek – příjezd Babičky (B.) – mají ji rádi B. nejvíce si oblíbí Bar. – žije s nimi v domě příhody vypráví jednoho dne – kněžna Zaháňská s chovankou Terezií – taky si ji oblíbí pozvou si ji na zámek s chovankou s něco děje nešťastně zamilovaná Kněžna ji pošle do Benátek

 • Konec – B. umírá, Barunka na zámku ve Chvachovicích – nakonec Bar. přijíždí – B. umírá

 • Postavy: Proškova rodina, mlynář, ryznburský myslivec, panský strážný Mojžíš, bába kořenářka, bláznivá Viktorka, pan Beyer, paní kněžna se schovankou Hortensií

 • dvě pásma – 1.pásmo – ukazuje života na Starém Bělidle s příjezdem babičky a popisem jejího všedního dne; 2.pásmo – popis přírodního dění ročních období, vylíčení života v jednotlivých fázích

 • ukázka: Popis Starého Bělidla, jako líbivé míst…

 

Karel Havlíček (Borovský)

(1821 – 1856)

 • z vesnice Borová u Přibyslavi

 • studoval na Havlíčkově Brodě - gymnázium, dále studia na kněžském semináři - výchovné znaky potlačování názorů způsobily, že se z Havlíčka stal proti církvi - vyloučen se semináře

 • jako vychovatel do Ruska - poznal Ruské poměry - psal - vrací se zpátky do vlasti novinář - Pražské noviny zde vedl beletristickou přílohou Česká včela

 • 1848 - v době proti Metternichu - zakládá 1. velký český deník - Národní noviny - pouze krátce potlačení revoluce diktatura - noviny zastaveny - Havlíček do vězení

 • odstěhoval se do Kutné Hory - časopis Slovan - pouze několik čísel - zabaven - přestal je vydávat

 • z Kutné Hory do Německého Brodu - zač. 50.let - obžaloba z pobuřovaní - v roce 12/1851 - H. policejně odvezen do Tyrol - vyhnanství - do Brixenu - zde napsal své tři nejslavnější básně v roce 1855 se mohl vrátit do vlasti nemocný - 1856 - zemřel na souchotiny, pouze B.Němcová s ním po návratu mluvila

 • Havlíček novinář a politik:

 • Pražské noviny - cíl - seznámit čtenáře s děním, informovat o tehdejší situaci

 • Národní noviny - H. vydával články, které svědčili o jeho liberálním pohledu na dění a politiku, staly se orgánem národních liberálů, hlásil se k tomu, aby se Rakousko přeměnilo na federaci, aby byla rovnoprávnost Čechů a Němců tzv. Austroslavistická koncepce - tj. volba, aby Češi byli rovni Němcům v rámci Rakouska

 • Slovan - nejblíže k lidem, články - tzv. Kutnohorské epištoly

 • epištola - dopis, psaní, soubor článků o církvi a náboženské otázce, "církev se státem společně vykořisťují lid" epištoly zakázány

 • "Noviny nemají jenom informovat a bavit, mají hlavně výchovně působit" K.H.Borovský

 • Tvorba:

 • po návratu z Ruska - začal vydávat články v čs. včele, pak samostatně Obrazy z Rus - v Rusku viděl vzor, když tam odjížděl, jakmile ale poznal ruské poměry, tak nakonec silná kritika na tamější vlády, život velice ruský naturalismus, velký kritiky

 • p

  Epigram K.H.Borovský:

  Zle matičko, zle

  Poctivému hrozí jen hlad,

  zloději zas jen šibenice:

  český literát má trampot více:

  jemu hrozí hlad

  i šibenice

  ro čs. národ nelze vidět v Rusku vzor

   

 • satira - drobnější útvary - B. se stal tvůrcem epigramů:

 • dílo Epigramy - B. je věnoval ironicky církvi, králi, vlasti, múzám, světu

 • epigram - krátký veršovaný útvar, na konci s výraznou pointou

 • v Brixenu - 3 epické satirické skladby:

 • Král Lávra - báseň o králi Lávrovi - oslí uši - utají to; vždy 1 za rok - holič - popravit

 • los na Kukulína - holič - jde taky na popravu -přiběhne za L. jeho matka, aby ho nechal žít milost bude ho stříhat pořád - nesmí to nikomu říct začne mu to rozrývat svědomí - chce to někomu říct ať ho řekne do vrby trpaslík mu poradí když král pořádá bál - pozve z Čech hudebníky - basista Červíček - ztratí kolíček vezme jej z vrby, do které K. řekl tajemství když začne hrát - basa vypoví tajemství Č. do vězení po čase se vše urovná král je oblíben

 • motiv a námět - není - podle irské legendy

 • satira na absolutistickou vládu

 • Křest sv. Vladimíra - v Rusku - čas - 10.století

 • kníže Vladimír - spratek - chce aby bůh zahřměl na jeho narozeniny dráb bůh se rozčílí - bůh je zatčen (jméno boha je Perun) - co sním - P. nepřestoupil žádný zákon - vojenský soud - poprava - milost - pouze utopen - lidé neplatí církvi - nemají se čeho bát, když není bůh co to Car provedl - vyhlášen konkurs na Boha - různé vyslanci sekt a šílenců - nakonec je bůh zvolen

 • podle kroniky otce Nestora, námět a motiv – přejal

 • Tyrolské elegie - ironický popis cesty z Čech do Brixenu

 • Závěr: Nedovedl mlčet v dobách "za živa pohřbených", ani výslechy a poroty jej neumlčely

   

 

Český venkovský kritický realismus

 • historický – 


  Evropská a česká historická próza a její proměny (19.-20.století)

  Význam historické prózy

  • základní znalost historie, nejvíce popisovaná období v historické próze (zapojit úsudek, úvahu, logiku): období Karla IV. – tj. 14.století; Husitství – 15.století; Doba pobělohorská – 16.století a doba po něm, doba Tmářství (Jirásek); Doba NO – 19.století – do 1848

  Počátky historické prózy ve světě

  Walter Scott

  • doba anglického romantismu

  • sběratel skotských básní, zakladatel historické prózy

  • romány – konflikt Skotska a Anglie, historie, hrdinové – schématičtí, jen kladné vlastnosti

  • Wavelry – 1.román

  • Ivanhoe – román ze středověkých dějin, doba Richarda Lví srdce, obhajoba rytířství

  Viktor Hugo

  (1802 – 1885)

  • doba francouzského realismu, možná sem taky patří

  • proslulý fr. spis., básně, dramata, próza

  • Chrám matky boží v Paříži – ze středověku, hrbáč zvoník Quasimond proti kněz Frolla, F. je napohled přívětivý, jinak je to zloduch, Q. je ošklivý, ale je i citlivý

  Počátky historické prózy v Čechách

  Karel Hynek Mácha

  (1810 – 1836)

  • doba čs. romantismu, nar. Malá Strana, dětství Nové Město, gym., práva, rytířské romány rád četl, o historii, do Litoměřic, zde umírá

  • zakladatel české historické prózy

  • historický román – Kat – původně 4-dílný, stihl jenom první díl, názvy dílů: Křivoklad, Valdek, Vyšehrad, Karlův Tejn; 1.díl popisuje Kata a Václava IV. – K. mnohem vhodnější na trůn, ale není urozený, je vyděděnec společnosti

  Historická próza v Čechách
  2.polovina 19.století

  Alois Jirásek

  (1851 – 1930)

  • narodil v Hronově (sv. Čechy), gym., dále studia historie a češtiny, v Praze, umírá 1930, velice uznávaný (i za života)

  • charakteristika pohledu na čs. historii:

  • vrchol čs. dějin v době husitské

  • úpadek v době pobělohorské

  • obliba NO

  • tvorba:

  • 1) obraz nejstarší historie:

  • Staré pověsti české – vycházel z kronik, legend, příběhy jako oslava lidových postav (buřičů), např. ukázka o Jánošíkovi, bohatým bral a chudým dával

  • Gero – o vyhubiteli pobaltských Slovanů

  • 2) doba husitská:

  • Husitská trilogie:

  • 1) Mezi proudy – počátky reformy Karla IV., končí Kutnohorským dekretem, seznámení s husity

  • 2) Proti všem – revoluční hnutí 1419 – 1420, tažení proti kacířským Čechům pod vedením Zikmunda

  • 3) Bratrstvo – osudy Bratříků (Slovensko), konec husitského hnutí, závěr

  • Husitská král; Jan Hus; Jan Žižka; Jan Roháč

  • povídky – mezi husit. a humanis. – Z Čech až na konec světa; V cizích službách – vypravování Václava Šaška z Bířkovo, pro mládež

  • 3) doba pobělohorská: doba temna, útlaku, vzpour

  • román Skály – vzpoura sedláků na Čáslavsku - 17.st.

  • román Psohlavci – povstání Chodů na konci 17.stol., vedení Jan Sedlák (Kozina), střežili hranice, za to nemuseli na robotu, Lomikar odepřel to právo, vzpoura, K. popraven v Plzni – „Lomikare, Lomikare, zvu tě na boží sud, do roka a do dne zemřeš“

  • román Temno – nejsilnější protireformační útisk, rodina myslivce Machovce, v 1725

  • 4) Doba národního obrození:

  • román – F.L.Věk – 5 dílů, dle skutečné postavy F. Heka, skutečné postavy (Thám, Mozart, Hněvkovský), chlapec hudebně nadán, poslán do Prahy, ukázka

  • román U nás – volné pokračování F.L.Věka

  • povídka Filozofská historie – posl. etapa NO, vrcholí revolucí 1848, o osudech studentů

  Zikmund Winter

  (1846 – 1912)

  • protiklad A. Jiráska, pocházel z Rakovníka, tvorba populárně-naučný styl, pečlivé prameny

  • povídka Nezbedný bakalář – k Rakovnicku, o způsobu života tehdejších učitelů a žáků, prof. pozván do Rakovníka – jídlo a pohodlí, ale nic z toho není, odchází

  • historický román – Mistr Kampanus – postava Jan Kampanus Vodňanský – období jeho života, doba čs. humanismu, prof. Pražské Univerzity – kantoři celibát, pro zrušení celibátu, popis osobního života a jeho žáků, květen 1621 – chtěl zachránit Univerzitu, prý že se neděje příkoří v Univerzitě, nakonec sebevražda, psychologické vykreslení postav – na rozdíl od Jiráska dobu v jedné osobě (J. dobu v národě)

  • snažil se ukázat čs. společnost před dobou pobělohorskou ve všech vrstvách

  Václav Beneš (Třebízský)

  (1849 – 1884)

  • jako katol. kněz v Klecanech, obec Třebíz, historická tvorba, píše o husitství, jako by měl sympatie k tomuto hnutí, často o době pobělohorské, tvorba mezi romantismem a realismem, typické postavy dívek – velice mladé umírají (nebo starci – staří umírají)

  • povídkové knihy: V červáncích kalicha; V záři kalicha; Pobělohorské elegie

  Světová historická próza
  2.polovina 19.století

  Alexander Dumas

  • starší, fr. romantismus, Hrabě Monte Christo, Tři mušketýři

  Gustav Flaubert

  (1821 – 1880)

  • doba fr. realismu, ke kritickému realismu, prý nejdůležitější představitel realismu, mistr ve vykreslení citů, vášní a postav, snažil se, aby díla byla co nejdokonalejší, tvůrce Bovarysmu – typická všední postava, útěk od reality (např. dílo Paní Bovaryová)

  • historický román Salambo –doba boje o Kartágo, vypráví dcera kartágského krále-vojevůdce Salamba, vztah k vůdci poražených žoldnéřů

  Adam Mickiewicz

  • polský romantismus, emigrant ve Francii

  • historická poéma Konrád Wallernod – přijata rozpačitě, lyricko epická povídka z minulosti – W. se stal křižákem, velmistr, bitva, vedl proti Litevcům, tak, aby prohrál, sebevražda, vlast potřebuje jedince, každý může pomoci

  Henryk Sienkiewicz

  (1846 – 1916)

  • psal prózu, historické romány, Nobelova cena za literaturu

  • trilogie Ohněm a mečem – doba válek o svobodu polského národa, 1) Ohněm a mečem – boj polské šlechty s kozáky; 2) Potopa – obrana Polska proti nájezdům Švédů; 3) Pan VoŁodyjowski – dlouhý boj Poláků s Turky; nese části romantismu

  • román Křižáci – 15.st., boj Poláků s řádem něm. rytířů (křižáci)

  • román Quo Vadis? (kam kráčíš) – v době Neronově – Řím, šílený vládce Říma, o křesťanství, lásce Viniciuse, zamiluje se do Lygie, představitelka germánů – křesťané, V. se po zranění obrátí na křesťanství, Nero vypálí Řím, aby vyhnal křesťany, pak se Římané dávají na křesťanství

  Alexander Sergejevič Puškin

  (1799 – 1837)

  • nadaný, svobodomyslný člověk, poslán do vyhnanství – Kavkaz

  • román Kapitánská dcerka – o historii Kateřiny Veliké, zaměřen na povstání

  Lev Nikolajevič Tolstoj

  (1828 – 1910)

  • témě celý život na své usedlosti, k myšlenkám Petra Chelčického, filozof, životní pokory, velice zvláštní názory, žil takřka v izolaci

  • románová epopej Vojna a mír (správně Válka a mír):

  • 4 dílný román, ruskou společnost 1805 – 1820

  • hl. postavy – Andrej Bolkonský (A.), Pierre Bezuchov (P.), Nataša Rostovová (N.), A. je aristokrat, usiluje o společenský pokrok, umírá v náruči N., smrt. zraněn v bitvě u Borodina, P. – nejbohatší z Rusů, seznamuje se s filozofem, správný smysl života, všichni hrdinové – neveselé události – vlastenecká válka, N. – po smrti A. si vezme P., rodinné uspokojení

  • ukázka - A.Bolk., bitva na Prateckém kopci (která?)

  • společenský román Anna Karenina – zachycuje ruskou společnost 19.stol., A. je z vyšší společnosti, zamilovala se – rozvod – nevydařil se nový vztah sebevražda

  Světová historická próza - 20.století

  Lion Feuchtwanger

  (1884 – 1958)

  • německá (mezi)válečná literatury

  • židovského původu, 1933 – opouští německo – do USA, často historická nebo židovská témata, na historii řeší aktuální problémy současnosti

  • román Šimona – Šimona Plancharpová – dívka 16-17 let, u strýce, v době ústupu fr. vojsk před něm., strýc firmu – nákl. auta, Š. se připodobňuje k Johance (Janě) z Arku – odpálila nádrž s benzínem – na celé město politické důvody, podepsala dohodu, že se pohádala se strýcem, odvezena do německého dětského domova

  Česká historická próza - 20.století

  Vladislav Vančura

  (1891 – 1942)

  • narodil se v Háji u Opavy, experimentální spisovatel, představitel básnické prózy, liter. má vycházet z poznání života, nemá skutečnost obkreslovat, žil ve Zbraslavi, Praze

  • gym., medicínu, lékař, miloval života, nenáviděl fašismus, 1942 zastřelen (popraven) v Kobylisích (Praha)

  • román Pekař Jan Marhoul – o M. a jeho rodině, dával na dluh, druhotná platební neschopnost, opouští pekárnu – mlýn – rekonstrukce – zpět do Benešova, zpět do pekárny jako pomocník, M. prostý člověk, balada v próze

  • román Markéta Lazarová – historická tématika, z dávné historie svých předků, loupežní rytíři, obdivoval středověk, lidé byli nezkrotní, nespoutaní, často se z minulosti obrací na své čtenáře

  • Obrazy z dějin národa českého – 2 díly, 3.nedokončil, v době ohrožení státu, skupina spis., pro národ, V. psal různě, co část, do zvláštní forma, inspirace knihami, kronikami, legendami, novelami

  Jaroslav Durych

  (1886 – 1962)

  • měl se stát knězem, pro zakázané knihy vyloučen, v 1938 – krajní pravice, obdivoval fašismus v katolických zemích, tvorba typ katolicismus – barokní, zdůrazňuje ve svých dílech katolictví, opěvuje smyslovou krásu světa

  • novela Bloudění – větší Valdštejnská trilogie – osudy Albrechta z Valdštejna , hl. postava čs. protestant – rebel Jiřík, Anděla – vyznavačka katolictví, vzájemné hledání, J. – bloudění čs. (kacířského) národa, A. kat. církev – spása čs. národa konflikt mezi katol. a protest.

  • Rekviem – malá Valdštejnská trilogie, tři povídky (Kurýr, Budějovická louka, Valdice), dokončení Bloudění, povídka K. – věrný sluha, do Olomouce, Valdštejn zavražděn, život pro něj skončil, sebevražda; B.louka – Vald. stoupenci, milenka mlad. krále, léčí, poděkování císaři za to, že zbavili Vald. Čechy; Valdice – švéd. vojáci otevřeli hrob – oddělit hlavu a pravou paži; všechny povídky dramatickým způsobem

  Karel Schulz

  • román Kámen a bolest – historický a životopisný, zachycuje Michelangela, rozklad církve, změny ve filozofii a kultuře na přelomu středověku

    

   

  František Kožík

  • román Největší z pierotů – oslava čs. člověka Jan Kašpar Dvořák (Deborau), v době Napoleona (18.-19.st.), hrál v divadle postavu Pierota, emigrace do Francie

  František Kubka

  • dvojdílný román Palečkův úsměv a Palečkův pláč – moudrý šašek krále Jiřího z Poděbrad – Jan Paleček

  • kniha historických povídek – Karlštejnské vigilie – ke Karlštejnu a Karlu IV.; vigilie = velikonoční advent, typ renesanční knihy, K. je otráven, když s Buškem o lásce, životě a mnoha rozptýlení, příběh Aleny, bohatý řemeslník a mladá krásná žena, velmi žárlí, pán panství ho pošle do ciziny, nechce nechat ženu samotnou, smlouva s ďáblem, aby ji ochránil před neřestí, žena svede ďábla, dovyprávěna rámcová novela, že do jídla přidala byliny manželka K., aby jí stále miloval

  Vladimír Neff

  (1909 – 1983)

  • největší z romanopisců s historickou tématikou 20.století

  • z Prahy, navštěvoval školu v Panské, z rodiny obchodníka

  • Srpnovští páni – v době posledních Přemyslovců a vládě Lucemburků – 13.-14.století

  • pentalogie Sňatky z rozumu; Císařské fialky; Zlá krev; Veselá vdova; Královský vozataj – sleduje osudy hrdinů rodiny Nedobylů a Bornů i jiných postav v 1850 – 1945 – konec 2.svět války

  • historická fiktivní trilogie Královny nemají nohy; Prsten Borgiů; Krásná čarodějka

  Václav Kaplický

  (1895 – 1982)

  • z Táborska, měl k němu vztah – husitství, účastnil se 1.svět. války, legie na východní frontě

  • román Kraj kalicha – protifeudální povstání na venkově

  • román Kladivo na čarodějnice – 2.pol. 17.stol. – sev. Morava – Velké Louny – žebračka ukradla sv. hostii – čarodějnice – inkviziční soud – soudce Boblik x děkan Laukner – L. proti soudu, časem B. začal zavírat kdekoho, hlavně bohaté (majetek jemu a církvi), mučením si vydobyl přiznání, nakonec se přesunul soud do Šumperku, další věznění, nakonec i L., „přizná se“ se po 3 stupni mučení (palečnice, španělská bota, skřipec) – upálen (jako ostatní), soudy trvaly po dobu 10 let, přes 100 lidí upáleno

  Jarmila Loukotková

  • historická beletrie, fakta obalena v romantickou fresku, většinou výjimeční jedinci ve středověku a antice

  • Není římského lidu – román o básníku Petroniovi

  • Spartakus

  • Navzdory básník zpívá – romantický biografický román o francouzském básníku F. Villonovi

  Vladimír Körner

  • prozaik, filmový scénárista, témata historická i okupační, kombinuje baladické prvky, historizující i psychologické, snovost, ale pak dramatické, sugestivní

  • baladická novela Údolí včel – po smrti krále Přemysla II., dynamický děj, vztah dvou příslušníků křižáckého řádu, jeden uprchne, druhý ho honí, setkání dramatická a tragická, nakonec smrt manželky prvního z nich (ten, kdo utekl)    

 • ovlivňuje čs. prózu v 70.-80.letech 19.století

Karel Václav Rais

(1851 – 1926)

 • život spjat s východními Čechy – zde dlouho žil, vztahuje se k tomuto místu i jeho tvorba, ke konci života – v Praze

 • středoškolský učitel, v centru veřejného dění, tvorba ovlivněna povoláním

 • a) povídky určené pro mládež - výchovný charakter, postavy mají být obrazem společnosti

 • Povídky ze starých hradů - „přítomnost nedává současníkům žádné vzory, proto se obracejí do minulosti“

 • b) osvětové práce - k počátku Národního obrození – 90.léta 18.století, ukazuje postavy, které mají působit na lidi, idealizuje je

 • románová kronika Západ

 • román Zapadlí vlastenci

 • příběh v podhorské vesnici Pozdědín, přijíždí učitelský pomocník Karel Čermák (C.) – umřel děda i máma; k učiteli Čížkovi (Z.) – hrál v kostela a na zábavách – na faře – Stehlík (S.) a Albínka (A.) – dcera faráře S., vdova Zeláková (V.) – zamilovaná do C. – C. miluje A. V. pomluví C. A. do Prahy dopisy k A. – setkávají se hudebníci – přivítat nového hraběte Vladimíra – přednes písně „Kde domov můj“ – potká otce, otec se zhroutí – umře C.,Z.,S. – do Prahy, překvapí je, že všichni mluví německy, potkávají slavné osobnosti C. potká A., na hřbitov, kde má ležet matka C. – není tam – do Pozdědína – hrabě na exkursi – C. místo učitele – svatba s A.

 • vše s odehrává ve 40.létech 19.století

 • snažili se udržet jazyk a rozšiřovat češtinu dílo oslavující lidi na okraji Čech

 • vesnice – vlastním jménem Kameničky

 • dílo zobrazuje Národní obrození, jak probíhalo na okraji Čech

 • c) díla s generačním podtextem - povídky, které se vztahují k současnosti, venkovská tématika, soustřeďují se na vykreslení rodových vztahů

 • sbírka povídek Výminkáři - na statku, rodiče předávají hospodářství dětem a jdou do ústraní na výminek, děti se mají starat o rodiče

 • sbírka povídek Rodiče a děti ukázka: Z povídky Rodiče a děti - Do Prahy na pouť – stařenka chce do Prahy – pozvání od syna – chce si půjčit peníze, nikdo nepůjčí ani její synové, pouze nakonec listonoš, v ukázce chce stařenka upéct bábovku…

 • povídka Pantáta Bezoušek – bodrý venkovan do Prahy – venkovan si všechny získá svým bodrým vystupováním a dobrou povahou

Vítězslav Hálek

(1854 – 1874)

 • povídka Muzikantská Liduška - ze současného života, vypráví o vztahu rodiče versus dcery, rodiče – chtějí mít zajištěné dcery manželství, dcera – miluje chudého muzikanta – rodiče jí však nutí ke sňatku s někým jiným, až se s toho dcera pomátne

Regionalisté

Antal Stašek

(1843 – 1931)

 • z podkrkonoší, advokát, pseudonym pro Antonína Zemana – otec Ivana Olbrachta

 • povídky Blouznivci našich hor - na přelomu století, vliv spiritismu v horách, víra ve vyvolávání duchů

Terezie Nováková

(1853 – 1912)

 • o venkově – oblast východních Čech, mnoho románů

 • román Drašar - dle osudu skutečné postavy Václava Justina Michla-Drašara katolický kněz – monografie nechtěl být knězem na nátlak rodičů dobrovolně odchází ze semináře pronásledován končí tragicky

Karel Klostermann

(1848 – 1923)

 • v německé rodině v Horních Rakousech

 • Skláři; Ze svita lesních samot; Suplent; V ráji šumavském

 • psal převážně jen o Šumavě

 • Črty ze Šumavy- sbírka povídek, převaděči, o tuláku, který se skrývá v lesích, převaděči, popisuje drsnost přírody

 • Klostermann byl názoru, že Šumava má být společný domov Čechů a Němců, své práce píše v 1.osobě, často promlouvá jako vyprávění

Jindřich Šimon Baar

(1869 – 1925)

 • český katolický kněz, na Chodsku – vesnice Klenčí, působil i ve středních Čechách (Klecany, …), činnost spjata s katolickou modernou

 • historická trilogie: Osmačtyřicátníci; Paní Komisarka; Lůsy; Jan Cimbura

 • román

 • (následuje popis Jana Cimbury); okolo Písku; C. – sebevědomí, zidealizovaným román – 3 části – 1.část – C. se vrací z vojny – jako čeledín na statek; 2.část – C. jako samostatný statkář – hájí práva statkářů; 3.část – starý člověk, předává dál své moudra

Jan Herben

(1857 – 1936)

 • oblast Moravskoslezského slovácka, žurnalista, spisovatel

 • románová kronika Do třetího a čtvrtého pokolení

 • redaktor časopisu ČAS

Josef Holeček

(1853 – 1929)

 • oblast jižních Čech – Písecko, Táborsko

 • románová kronika – Naši - 10 dílů – obraz jihočeské vesnice 2.poloviny 19.století, folklór, způsob života

Bratři Alois a Vilém Mrštíkové

 • román Rok na vsiz jihomoravského slovácka

Městská realistická próza

Ignát Hermann

 • nejdříve jako kupec, pak redaktor, řadí se již k naturalismu

 • satirické a humoristické listy

 • o kupcích - spíše povídky vážnější

 • román U snědeného krámu - manžel s manželkou "vyjedli svůj krám" chybí peníze sebevražda

Jan Neruda

(1834 - 1891)

 • žil na Malé Straně, o něm více v další otázce

 • Malostranské povídky – 1887

 • 13 povídek – např. Hastrman, Figurky, O Kněžně Rusce, Doktor Kazisvět, Týden v tichém domě atd..

 • zachytil 40.léta 19.stol. na Malé Straně

 • zachycuje život – některé – vzpomínkově, jiné např. charakteristický, jiné tragické

 • nejlepší – Hastrman – uprostřed sbírky

 • tímto dílem – spisovatel, který se zapsal do čs. literatury

  Zdroj: http://www.maturita.kbx.cz/

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář