Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hlavní proudy a osobnosti české meziválečné prózy

29. 10. 2008

Hlavní proudy a osobnosti české meziválečné prózy

Česká meziválečná próza

- 1918 vznik ČSR - úředním jazykem čeština → vychází řada knih: rozmach prózy (romány), reportáže, vznikají nakladatelství: Topičovo, Ottovo, Vilímkovo, Melantrich, vycházejí časopisy a noviny (Lidové)
- ovlivnění rozvojem filmu, náměty ze současnosti, psychologie postav, bohatost, působivost
- 1921 vznik KSČM: umělci verbováni do strany, řada jich vstupuje
- 1929 K. Gottwald (orientace na Rusko)→ řada autorů vystupuje a odmítá komunismus viz K. Čapek- „Proč nejsem komunistou“ (článek 1924)
- ve 30. letech reakce na události ve světě (K. Čapek – španělská občanská válka)
- 1.9.1939 – začátek 2. svět. války (napadení Polska)

Obraz 1. světové války

Jaroslav Hašek – bohém, patří k anarchistům, žurnalista, humorista, satirické články
- Vinohrady: hospoda Kravín
- zakládá z recese svou vlastní stranu – Strana mírného pokroku v mezích zákona → obviňován, zatýkán, odmítán kritikou × čtenáři milován
- navazuje na Havlíčka Borovského, blízko ke Gellnerovi
- milovník psů → povídky
- účast v 1. sv. válce v Rusku → vrací se do Lipnice a zde umírá

Osudy dobrého vojáka Švejka – 4 díly, přeloženo do více než 50 jazyků
Š. zatčen pro velezrádné řeči → soud, propuštěn coby blb → mobilizace, simulant, dostává se k feldkurátovi Katzovi, prohrán v kartách → nadporučík Lukáš, ukradne pro něj psa → dostává se na frontu
- epizody směřují k zesměšnění války a starých nesmyslných pořádků prostřednictvím lidového humoru, humorně satirický obraz doby
- Š. = nový literární typ hrdiny, drsný, neuhlazené jednání, rozporuplné chápání: prohnaný chytrák × blb
- „švejkovina“ = jednání, při němž je popírán smysl každého řádu, disciplíny, je to negace odpovědnosti
- lidová mluva a vulgarismy, komické situace, paradox, ironie, nadsázka, satira
- chaos a absurdita války × Š. optimismus ≈ Don Quijote
Dějiny strany Mírného pokroku v mezích zákona
Můj obchod se psy a jiné humoresky

Další autoři : F. Langer – Jízdní hlídka, I. Olbracht – Podivné přátelství herce Jesenia, V. Vančura- Pole orná a válečná, F. Šrámek- Žasnoucí voják

Legionářská literatura

- psali o legiích, případně v nich sami působili, tituly spíš svědectvím doby, dnes již překonaná literatura
Josef Kopta: Třetí rota- osobní zážitky z Ruska
Rudolf Medek: velmi populární, generál
Anabáze – románová pentalogie

Demokratický proud

- ovlivněn pragmatismem - * v Americe, podstatné pro člověka je to, co je dobré + užitečné, důležitá je zkušenost
- autoři pracující v Lidových novinách: K. Čapek, K. Poláček, E. Bass, F. Peroutka, F. Langer → vystupují proti zbrojení a válce
- intelektuálové+politikové+umělci scházející se u K. Čapka tzv. Pátečníci: J.+K. Čapek, F. Šrámek, Peroutka, Langer, Vančura, Durych; styk s TGM

Karel Čapek: viz mat. otázka č.15
Josef Čapek: výtvarník, umělecký kritik, básník, prozaik, koncentrační tábor → nevíme, kde zemřel
- psal společně se svým bratrem: Krakonošova zahrada, Ze života hmyzu, Adam stvořitel
Stín kapradiny: baladická novela
Psáno do mraků: kniha aforismů
Povídání o pejskovi a kočičce

Eduard Bass: všestranně orientovaný, novinář, herec a autor kabaretních textů (Červená sedma), téma cirkusů, kabaretů, ředitel divadla Rokoko, humor, ironie, satira
- rozhlásky = veršovaný komentář na aktuální téma
Klapzubova jedenáctka: moderní pohádka pro mládež o světoznámém fotbal. mužstvu tvořeném z 11 synů českého chalupníka
Cirkus Humberto: vrchol, syn zedníka Vašek udělá rychlou kariéru u cirkusu Humberto, barvité líčení cirkusového světa (exotičnost, vzrušení, dřina vedoucí k úspěchu)
Lidé z maringotek: novela, 10 milostných příběhů, které vypráví 10 artistů

František Langer: dramatik a prozaik, autor knih pro děti a mládež, člen čs. legií
Filatelistické povídky: viz autorův zájem o známky, kouzelný jazyk
Bratrstvo Bílého klíče: románová novela pro děti

Ferdinand Peroutka: novinář, prozaik, kritik, šéfredaktor týdeníku Přítomnost, odpůrce komunismu, za okupace v koncentračním táboře
Budování státu: několikasvazkové dílo o politice ČSR

Karel Poláček: žurnalista, humorista, židovský původ, * Rychnov nad Kněžnou, soudničkář a fejetonista v Lid. novinách → umírá v Osvětimi v plynové komoře
- vynikající vypravěč, sklon k inteligentnímu humoru, satirik, autor vtipných novotvarů a vět, které přešly do frazeologie, považován za tvůrce sloupku
Edudant a Francimor, Bylo nás pět: liter. pro děti
Povídky izraelského vyznání
Povídky pana Kočkodana: karikatura lidských figurek z městské společnosti
Muži v ofsajdu: osudy otce a syna Emanuelů Habásků, stoupenců žižkovské Viktorky a pana Načeradce, fandy Slávie; karikovaná psychologie klubových přívrženců a komické situace
Hostinec U kamenného stolu: román o venkovských lázních, mozaika různých svérázných figurek
Okresní město: pentalogie
Dům na předměstí: zdánlivě humoristické dílo, v němž se Faktor (majitel domu) snaží vyždímat své nájemníky

Ruralismus

- ruralis= venkovský, vztah k půdě, venkovský život, těžký úděl vesničanů, problematika náboženských konfliktů, tradice, rodinné vazby, příroda, mystika a křesťanství
- ovlivněn revue Sever a východ (propagace severských spisovatelů)

Josef Knap: povídky a romány- Réva na zdi, Muži a hory (život pastevců na Slovensku)
František Křelina: katolictví, romány, novely, historické prózy
Hubená léta: tkalci na Podještědsku, venkov= jistota
Václav Prokůpek, Jan Čarek
Katolická próza

- mnoho společných rysů s ruralismem, hluboká víra v Boha, mystický vztah k zemi, historii, přírodě, konzervativismus v myšlení (ne experimenty), tradice, inspirace v baroku
- časopisy Řád, Akord

Jaroslav Durych: inklinace k fašismu, historická témata (rozmach= baroko, Albrecht z Valdštejna), katolická moderna
Bloudění: tzv. Velká valdštejnská trilogie, freska o 30leté válce, hledání vztahu 2 mladých lidí, cesty mezi Bohem a zemským světem
Rekviem: tzv. Malá valdštejnská trilogie

Jakub Deml: hledání smyslu lidské existence uprostřed nepochopitelného moderního světa, prolínání různých uměleckých směrů, útok na církevní vrchnost, rozporuplný život, svérázné dílo
Šlépěje: „slovesné koláže“, prolínání žánrů (poezie, próza, recenze, dopis), ironické a sarkastické glosy
Zapomenuté světlo – próza, osamělý zoufalý básník bloudí městem
Miriam, Moji přátelé – obě básně v próze

Expresionismus

= zachycení pocitů, nálady, skepse, úzkosti, odcizení, absurdity světa, hl. postavy rozpolcené
- ovlivněn S. Freudem – Psychoanalýza
- expresio = výraz
- kolem brněnské lit. skupiny: F. Götz (lit. kritik, historik)

Ladislav Klíma: svérázný život, alkohol
- filozof, ovlivněn Nietzschem : silný jedinec, já = bůh
Utrpení knížete Sternenhocha: groteskní romaneto s prvky hororu, perverzní, sado-maso, realita+sny+halucinace, deník knížete během 1 roku od seznámení s manželkou Helgou → zabije ji kvůli nevěře
Slavná Nemesis (povídky)

Josef Váchal: svérázná, originální osobnost, grafik, tvorba s prvky surrealismu, secesní tradice
Krvavý román

Imaginativní próza

- dojem, obrazotvornost, poetika, kouzlo, = básnická próza
- důraz na jazyk. stránku + na zpracování, metafory, hraní se slovy, experimenty, humanistická perioda (dlouhá a složitá souvětí), archaismy
- postavy renesanční lidé (užívají si života), velcí dobráci

Vladislav Vančura: komunista → 1929 vystupuje, levicově zaměřený, zatčen gestapem a popraven, patřil mezi Pátečníky, stál u zrodu Devětsilu
Markéta Lazarová: historický román ze středověku o loupežnících, baladický příběh plný lásky. Markéta, dcera šlechtického lupiče ♥ Mikuláše ze nepřátelské rodiny Kozlíků
Rozmarné léto: humoristická novela, odehrávající se v poklidném lázeňském městečku Krokovy Vary během 3 dnů, plovárna – plavčík Důra + manželka Kateřina, kanovník → klid městečka narušen příjezdem kouzelníka Arnoštka + krásné Anny → usiluje o ní Důra i kanovník
- parodie, ironie, hovorový jazyk, vrchol jeho tvorby, insp. plovárnou na Zbraslavi
Pekař Jan Marhoul: román o obyčejném člověku, který se snaží každému pomoci, ≈ Don Quijote
Pole orná a válečná: román, kritika a odpor proti válce
Obrazy z dějin národa českého: monumentální, nedokončené, 3 díly
Konec starých časů: postava podobná baronu Prášilovi- chudý šlechtic, vetřel se do rodiny českého statkáře, satira
Tři řeky (román psych.-histor.), Luk královny Dorotky (povídky), Dlouhý, široký a bystrozraký (ovlivněn avantgardními směry), Kubula a Kuba Kubikula (pro děti, Večerníček)

Karel Schulz: Kámen a bolest (román ze 16. stol., Michelangelo)

Psychologická próza

- návaznost na Dostojevského, Kafku, S. Freud - Psychoanalýza
- autor zasahuje do děje, vypravěč
- hl. hrdina vybočuje ze společnosti, odkrývá své nitro, = vykreslení duševního života; pudové stránky člověka, patologické jevy = hlubinná psychologie

Jaroslav Havlíček: píše o degenerovaných jedincích (mentálně; postupující nemoci)
Petrolejové lampy: dramatický příběh nehezké a nemotorné Štěpky, která touží po dítěti × manžel má syfilis, rozpadá se
Neviditelný: pochmurný příběh o dědičném šílenství rodinu Hajnů, do níž se přižení vypočítavý Petr Švajcar → setkává se s Neviditelným (= degenerovaný strýček, který si myslí že je neviditelný), narušuje manželské soužití
Helimadoe: název románu je sestaven ze začátečních písmen jmen pěti dcer podivínského vesnického lékaře

Jarmila Glazarová: publicistka, politicky činná (angažuje se v politických procesech proti spisovatelům)
Advent: román baladického typu z prostředí samoty valašských Beskyd
- touha po harmonii lidských vztahů, důvěře v lásku

Václav Řezáč: dětská próza + psychol. romány, polit. angažovanost
Černé světlo: hl. postava Karel Kukla, slaboch, pocitem méněcennosti hnán ke zlu
Svědek

Egon Hostovský: vliv Dostojevského a Kafky, blízko existencialismu, židovský původ → emigrace, jako první píše o pocitech emigrantů
- pocity odcizení lidí, kteří se snaží nalézt svou identitu, schizofrenní rozpolcení osobnosti
Případ profesora Körnera: tragický příběh středoškolského profesora, trpícího komplexem méněcennosti
Žhář: román o 15letém Kamilovi, pubertální krize → využívá náhodného požáru ve městě a píše paličské listy, aby se zalíbil Doře

Levicově orientovaní autoři (kriticky společenská lit.)

- vliv marxistické filozofie, na přelomu 20./30. let vnitřní diferenciace levic. autorů (1929 vyloučení 7 spisovatelů, kteří nesouhlasili s Gottwaldovým vedením = bolševizace strany po ruském vzoru: Neumann, Hora, Majerová, Malířová, Seifert, Olbracht, Vančura)
30. léta: socialistický realismus = způsob uměleckého vnímání obsahující marxistický výklad společen. vývoje; dílo musí být ideologické, teprve pak se hledí na stránku estetickou

Ivan Olbracht: * Semily, vlastním jménem Kamil Zeman (syn Antala Staška), novinář (Rudé právo), činný ve vysokých stranických funkcích, píše o Podkarpatské Rusi
Anna proletářka: dílo dlouho protěžované, brak, příběh venkovského děvčete, které se po příchodu do Prahy stává uvědomělou levicovou bojovnicí
Žalář nejtemnější: = žárlivost, psychol. román o slepém manželovi, který žárlí na svou ženu
Nikola Šuhaj loupežník: bohatým bral, chudým dával, Pokap. Rus, propojení legendy se skutečným příběhem zběha z 1. sv. války
Biblické příběhy
Podivné přátelství herce Jesenia: kombinace psychol.+ divadelního románu, příběh 2 herců na pozadí světové války
O zlých samotářích: 3 povídky, osudy společenských vyděděnců
Golet v údolí: = židovská osada, 3 povídky odehrávající se v Podk. Rusi ve vesnici Polaně, popisovány zvyky, silné tradice, vztahy mezi lidmi (ortodoxní Židé)
- povídka O smutných očích Hany Karadžičové: rozhodla se vzít si člověka, který zavrhl žid. víru → pro rodiče je tento sňatek nepřípustný, nakonec se svým vyvoleným utíká, vesnice ji pokládá za vyvrhlici

Marie Majerová: polit. angažovaná, souhlasí s procesy, Rudé právo
- hl. postavy ženy, až generační, budovatelské romány, Kladensko
Siréna: sociální román, obraz vývoje Kladenska a formování tamější dělnické třídy, rodina Hudců
Panenství: o vztahu mladé dívky ke staršímu muži
Robinsonka: pro děti, o dívce, která ztratila matku
Havířská balada: rozsáhlá povídka

Marie Pujmanová: dotkla se psychol. prózy, polit. procesy - hrozná mrcha!
Pacientka doktora Hegla: červená knihovna
Lidé na křižovatce: románová trilogie, obraz české povál. společnosti
Předtucha: novela, příběh dospívající dívky, rodiče mají odcestovat → má předtuchu že se něco zlého stane → došlo k havárii, ale rodiče jsou ok

Jiří Weil, Helena Malířová (manželka Olbrachta)


 

Česká próza 20. - 30. let - tendenční proud

Témata tvorby: doznívání války, vznik republiky, oslava vzniku vlasti, sociální, obovy z fašismu, reakce na Mnichov, sudety, protektorát
tendenční proud - aktuelní dění (ideologicky orientované) politické dění, autoři levicově zaměření:
V. Vančura, I. Olbracht, M. Pujmanová, M. Majerová
demokratický proud - politicky neangažovaní spisovatelé:
K. a J. Čapek, K. Poláček, E. Bass
J. Hašek - mezi proudy

Vladislav Vančura (1891 - 1942), pocházel z Opavska (Háje), mládí v Čechách, studoval v Benešově u Prahy, lékařskou fakultu v Praze nedostudoval, seznámil se zde se svojí manželkou, 1921 - založili si spolu lékařskou praxi. Do literatury vstupuje v pol. 20. let jako zralý dospělý člověk s jasnými představami o životě. Neprocházel změnami o smyslu života, byl jeden ze zakladatelů Devětsilu. Kromě literatury se věnuje také filmu, spolupracoval s I. Olbrachtem na filmu Naši furianti, Před maturitou. 1929 - podepsal manifest sedmi spisovatelů. Za války dělal ilegální práce, po heydrichiádě zatčen, vyslýchán a odsouzen ke smrti zastřelením v Kobylisích.
Pekař Jan Marhoul - první román se sociální tématikou, živnostník, z pohledu své povahy půjčuje lidem na úvěr, není natolik silný, aby v konkurenčním boji obstál.
Pole orná a válečná - román, odsuzuje války, vraždění, pásmo příběhů z fronty a ze zázemí, statkářská rodina a jejich zaměstnanci => střet v otázce dvou pohledů na nutnost války nebo nesmyslnost.
Rozmarné léto - novela, optimistické dílo, typické poetistickým nadhledem, jemná kritika maloměšťáka. Hl. postava - plavčík A. Důra, p. lékárník a abbé. Probírají spolu běžné politické události. Využívá komičnosti pomocí patetického jazyka. Poklid městečka naruší příjezd provazolezců Arnoštka a jeho ženy. Všichni se snaží užít si s provazolezkyní. Pí. Důrová se zamiluje do Arnoštka. Poklid do městečka se vrací po jejich odjezdu.
Markéta Lazarová - příběh zařazen do středověku, příběh dvou znepřátelených rodů, obrat nastává ve chvíli, kdy se Markéta zamiluje do zbojníka z druhého rodu a jejich lásky zachraňuje rody.
Obrazy z dějin národa českého - záměr velkého monumentálního cyklu inspirovaného dějinami s uměleckým pohledem. Vycházel z nejmodernějších poznatků, připomíná neslavnější období prokládané povídkami (s historickým podtextem). Nedokončen.
Jezero Ukerere (Viktoriino), drama, příběh s protikoloniálním zaměřením.

Ivan Olbracht (1882 - 1952), vlastním jménem Kamil Zeman, syn spisovatele Antonína Zemana (Antala Staška). Pocházel ze Semil, absolvoval gymnázium a pokoušel se o studia na vysoké škole. Nedokončil ji a později se věnoval novinařině. Byl člen KSČ. Podepsal Manifest 7 spisovatelů => vystupuje ze strany. 30. léta - žije na Ukrajině. Za války pobývá v Jižních Čechách, člen ilegálního hnutí. Po válce je ve správní funkci, národní umělec.
1. období (do r. 1918) - věnoval se beletrii souběžně politické a publicistické za samostatnost, postavami jsou tzv. zlý samotáři - člověk na okraji společnosti, tulák, komediant. Opovrhuje měšťáckou morálkou, touží po svobodě, ze společnosti je vyvržen.
O zlých samotářích - cyklus povídek
Žalář nejtemnější - psychologický, studie člověka, hlavní postava - policejní komisař Mach, tragicky oslepne, začínají se vyjevovat jeho negativní vlastnosti, žárlivost, myslí si, že se k němu chovají sobecky, zajímá ho jen vlastní osud
Podivné přátelství herce Jesénia - psychologický
2. období (1918 - 20. léta) - publicistická díla:
Obrazy ze soudobého Ruska, Devět veselých povídek z Rakouska a republiky
Anna proletářka - příběh dívky, která odchází pracovat do města do rodiny. Nachází zalíbení v dělníku Toníkovi.
3. období (20. léta - 30. léta) - ovlivněná pobytem na Zakarpatské Rusi.
Nikola Šuhaj loupežník - děj se odehrává ve 20. letech 20. st. na Zakarpatské Ukrajině. Nikola je zběh z 1. světové války. Líčená cesta do rodné vsi Koločavy. Žení se s Eržikou. Utíká do hor před četníky. V horách přežívá s bratrem Jurajem. Začínají loupit a okrádat bohaté a chudým dávat. Na Nikolu je vypsána peněžní odměna => je zabit svými přáteli.
Golet v údolí - golet = místo po vyhnání z židovské vlasti

Během války nemohl publikovat svá díla, zaměřil se na adaptaci starších příběhů z českých dějin. Převyprávěl některé legendy (O Kristiánovy z Kosmovy kroniky, z Kroniky české => Ze starých letopisů. Biblické příběhy, bajky (orientální) - O mudrci Bidpayovi a jeho zvířátkách
Dobyvatel - román, dějiny dobytí Mexika. Hlavní postava - Cortéz - španělský dobyvatel. Měl vyvolat analogii s Hitlerem (fašismus). Obyvatelstvo Ameriky se mu brání, poutavě vypráví.

Marie Majerová (1892 - 1967), představitelka prózy v minulém období, pochází z Kladenska
Siréna - příběh 4 generací rodiny Hudců
Havířská balada - volné pokračování Sirény, věnuje se jednomu z rodiny
Dojmy z Americky, Africké vteřiny, Zpívající Čína - publicistické práce
Robinzonka - příběh dívky, která po smrti matky zůstává s otcem, v malém věku má na starost domácnost
Bruno - příběhy malého německého chlapce na české vesnici

Marie Pujmanová (1893 - 1958), pocházela z bohaté pražské rodiny, absolvovala soukromé školy, seznámila se s F. X. Šaldou, vdala se za F. Pujmana - režisér opery ND. Studie o osobnostech naší i světové literatury, původně psala pro všechny noviny, začala se zajímat o práci v textilních továrnách =>
Lidé na křižovatce - trilogie, největší román, navštěvuje podniky pro inspiraci, zachycuje období od 20. let a je ukončeno Pražským povstáním v r. 1945. Hlavní postava - Ondřej Urban.
1. díl - Lidé na křižovatce - od 20. let do 1933
2. díl - Hra s ohněm - 30. léta v Německu - nástup fašismu, Lipský proces (zapálení Říšského sněmu), historická freska
3. díl - Život proti smrti - od vzniku války přes heydrichiádu, Lidice, květnové povstání - objevují se postavy z obou dílů, seznamuje čtenáře s koncentračním táborem, Stalingrad

Zdroj: http://www.odmaturuj.cz/literatura/ceska-mezivalecna-proza/

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář